PV-Sol berekeningen

PV-Sol gemaakt door Valentin Software is een van de meest gebruikte simulatieprogramma’s om te berekenen hoeveel kWh het zonnestroomsysteem het eerste jaar gaat opbrengen.

Als u in het bezit bent van kwartierdata, kunnen wij zelfs exact het percentage eigen verbruik en teruglevering bepalen.

Het is zelfs mogelijk om, als er schaduwobjecten zijn, deze in te tekenen. Na intekening kan PV-Sol ook de werkelijke opbrengst met deze schaduw berekenen.

Onderstaand enkele voorbeelden: